• Zebranie z rodzicami wszystkich klas. Spotkanie rodziców uczniów klas III z dyrektorem w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
    - 12 września 2017 r.
  • Zebranie z rodzicami  - 24 października 2017 r.
  • Zebrania z rodzicami - ocena prognozowana - 12 grudnia 2017 r.
  • Zebranie z rodzicami - 30 stycznia 2018 r.
  • Zebranie z rodzicami - 20 marca 2018 r. 
  • Zebrania z rodzicami - oceny prognozowane na koniec roku
    - 8 maja 2018 r.

 

[ AKTUALIZACJA 06.03.2018 ]