STATUT

Szkoły Podstawowej  nr 3

im. Czesława Niemena

w Świebodzinie