Przewodnicząca: Małgorzata Huta

Wiceprzewodnicząca: Izabela Banaś

Członek: Mieczysław Żarski

Skarbnik: Alicja Parzychowska

 

 

 

UWAGA !

Wpłaty na Radę Rodziców
w dowolnej wysokości można przekazać wychowawcy klasy
lub wpłacić bezpośrednio na konto Rady Rodziców

Nr konta: 43 9660 0007 0016 3343 0200 0001