Nabór do oddziału przedszkolnego - klasa "0"oraz do klasy I

Nabór do oddziału przedszkolnego – klasa „0” oraz do klasy I na rok szkolny 2018/2019   odbywać się będzie drogą elektroniczną

 

 

 od 15 marca  2018 roku do 30 marca  2018 roku - klasa „0” 

i od 1 marca  2018 roku do 30 marca  2018 roku - klasy I.

 

Procedura zapisu drogą elektroniczną:

  1. Wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/swiebodzin    

       2. Wysłać drogą elektroniczną.
  3. Wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów).
  4. Dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach od  (700-1500).
  5. Wypełniając formularz na stronie internetowej, otrzymają Państwo wygenerowany numer PINktóry należy zachować, ponieważ będzie potrzebny do sprawdzenia wyników naboru.

 

Równolegle do naboru elektronicznego

szkoła organizuje nabór bezpośredni do klas 0, I, IV .

 

 

Nabór bezpośredni odbędzie się wg kalendarza:

Klasy 0 –      od 15 do 30 marca 2018 r. w godzinach 7:00 – 15:00

Klasy I –       od 1 do 30 marca 2018 r. w godzinach 7:00 – 15:00

 

Klasy IV –      od 6 do 7 marca 2018r. w godzinach 7:00 – 17:00

                       oraz 8  marca 2018r. w godzinach 7:00 – 15:00

 

Podczas zapisu do wglądu należy przedstawić: dowody osobiste rodziców/opiekunów, wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko, akt urodzenia dziecka, orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

 

Do dokumentów należy dołączyć Kartę  badania profilaktycznego 6- latka.

Więcej informacji pod numerem telefonu  68 475 09 73

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2018/2019

 

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Świebodzin na rok szkolny 2018/2019