III miejsce i brązowy medal za przedstawioną kolekcję prac w kategorii wiekowej 13-15 lat w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży w Belgradzie (Serbia). 
Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu max 20-tu prac z jednej placówki, które miały przedstawiać szeroko rozumianą twórczość dzieci i młodzieży.

Do naszej szkoły 6 grudnia zawitał św. Mikołaj, który odwiedził pierwsze klasy. Jest to dobry znak, świadczący o tym, że dzieci były grzeczne i zasłużyły na prezenty.

Ogłaszamy, że w dniu 3 Grudnia 2017 r. na Mszy św.
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczęło swą działalność Szkolne Koło Caritas, które zrzesza już 24 młodych wolontariuszy - ludzi o bardzo szlachetnym sercu.

1 grudnia odbył się

"Dzień serca i walki z otyłością". W holu szkolnym można było zjeść zdrowe sałatki, kanapki i świeże owoce

16 listopada, w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, odbyła się w naszej szkole kampania informacyjna pod hasłem: "Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi", działająca na rzecz świata wolnego od dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy.