III miejsce i brązowy medal za przedstawioną kolekcję prac w kategorii wiekowej 13-15 lat w XIX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Dzieci
i Młodzieży w Belgradzie (Serbia). 
Zadanie konkursowe polegało na przesłaniu max 20-tu prac z jednej placówki, które miały przedstawiać szeroko rozumianą twórczość dzieci i młodzieży.

Na konkurs nadesłano ponad 4000 prac z ok. 200 ośrodków z całego świata: Argentyny, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Czech, Grecji, Chorwacji, Chin, Hiszpanii, Indii, Indonezji, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Rosji, Słowenii, Słowacji, Turcji, Tajwanu i Polski.

Z dwudziestu uczniów, którzy reprezentowali naszą szkołę do międzynarodowej wystawy zakwalifikowano prace następujących uczniów:

Zofii Rybczyńskiej IIE, Darii Urbanowicz IID, Justyny Bułach IIIA, Martyny Wojewódka IIF, Martyny Chorążyczewskiej IIIB, Jakuba Korczaka IIIE, Martyny Karolak IIIB. Natomiast w pamiątkowym katalogu wystawy prezentowane są prace (od lewej, środkowy rząd) Zosi, Darii i Justyny.

 

Wyróżnionym GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.