Ogłaszamy, że w dniu 3 Grudnia 2017 r. na Mszy św.
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego rozpoczęło swą działalność Szkolne Koło Caritas, które zrzesza już 24 młodych wolontariuszy - ludzi o bardzo szlachetnym sercu.

Niby to raczkujące koło wolontariackie, a już z okazji św. Mikołaja, młodzież zorganizowała "Kiermasz Wypieków Własnych", z którego dochód przeznaczono na ufundowanie (choćby tylko w części) Szlachetnej Paczki dla potrzebującej rodziny z naszego rejonu. Akcja odniosła nadspodziewany sukces - zebraliśmy 596 zł., włączyło się 22 wolontariuszy i szalony zastęp amatorów ciasta od najmłodszych zaczynając po najstarsze pokolenia.
Gratulacje - młodzież potrafi! Ole!