NABÓR DO Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Czesława Niemena NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

 Nabór do klasy IV

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie informuje, że nabór do klas czwartych na rok szkolny 2017/2018

odbywać się będzie wg procedury przedstawionej poniżej.

 

 

Procedura zapisu do klasy IV

 

1.   Ze strony  szkoły pobrać, wydrukować i wypełnić następujące dokumenty:

 ·         wniosek rodziców/opiekunów o przyjęcie do kl. IV, 

 ·         kwestionariusz zapisu,

(pobierz dostępne tutaj załączniki).

 

 2.   Na zapis zapraszamy rodzica/opiekuna z dzieckiem w dniach

       24, 27 i 28 kwietnia 2017 roku w godz.700-1530   

      oraz   25, 26 kwietnia 2017 roku w godz. 700-1700.

 

3.   Aby dokonać zapisu należy dostarczyć:

 ·         wypełnione dokumenty (wniosek i kwestionariusz),

 ·         kartę zapisu do świetlicy (dla zainteresowanych opieką w świetlicy)

 ·         zdjęcie do legitymacji szkolnej,

 

 Do wglądu należy przedstawić:

 ·         akt urodzenia dziecka,

 ·         orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

  

Ogłoszenie  wyników nastąpi 12 maja 2017 roku po godzinie 12:00