NABÓR DO Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Czesława Niemena NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Nabór do klasy I

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie informuje, że nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie drogą elektroniczną od 3 kwietnia 2017 roku do 21 kwietnia 2017 roku.

 

Procedura zapisu do klasy I

 

1.    Formularz zgłoszenia należy wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/swiebodzin.

2.    Wysłać drogą elektroniczną.

3.    Wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów).

4.    Dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach od 03 do 21 kwietnia 2017 roku (700-1500).

 

Ponadto należy wypełnić i dostarczyć do szkoły:

·         kwestionariusz zapisu,

·         kartę wywiadu pielęgniarki szkolnej,

·         kartę zapisu do świetlicy (dla zainteresowanych opieką w świetlicy)

(pobierz dostępne tutaj załączniki)

 

Do wglądu należy przedstawić:

·         dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów,

·   wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

·         akt urodzenia dziecka,

·   orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

 

Ogłoszenie  wyników nastąpi 9 maja 2017 roku po godzinie 12:00Przydział dzieci do klas przeprowadzony zostanie w sierpniu.

Zgłoszenie ważne jest dopiero po podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.