NABÓR DO Szkoły Podstawowej  nr 3 im. Czesława Niemena NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Nabór do oddziału przedszkolnego - Klasa "0"

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego – klasa „0” na rok szkolny 2017/2018 odbywać się będzie drogą elektroniczną od 18 kwietnia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku.

 

Procedura zapisu do oddziału przedszkolnego - Klasa "0"

 

1.    Wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/swiebodzin  (wskazać trzy placówki wg kolejności wyboru).

2.    Wysłać drogą elektroniczną.

3.    Wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów).

4.    Dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniach od 18 do 28 kwietnia 2017 roku (700-1500).

5.    Wypełniając formularz na stronie internetowej, otrzymają Państwo wygenerowany numer PIN, który należy zachować, ponieważ będzie potrzebny do sprawdzenia wyników naboru.

 

Ponadto należy wypełnić i dostarczyć do szkoły:

·         kwestionariusz zapisu,

·         kartę wywiadu pielęgniarki szkolnej,  

·         kartę zapisu do świetlicy (dla zainteresowanych opieką w świetlicy)

(pobierz dostępne tutaj załączniki).

 

Do wglądu należy przedstawić:

 

·         dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów,

·         wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,

·         akt urodzenia dziecka,

·         orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

Ogłoszenie  wyników nastąpi 11 maja 2017 roku po godzinie 12:00.

 

Zgłoszenie ważne jest dopiero po podpisaniu przez obojga rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.