Absolwenci klas III i VI szkół podstawowych, którzy od nowego roku szkolnego będą uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie

proszeni są o dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia klasy III i klasy VI oraz zdjęcia do legitymacji w terminie do 29 czerwca 2018 r.