Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie ,które Uchwałą Nr XXX/448/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dniem 1 września 2017 r. zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie podaje do publicznej wiadomości granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie na dzień 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

 

Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie informuje, że Uchwałą
Nr XXX/448/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie przekształca się w Szkołę Podstawową nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie.

Od 20 - 24 marca odbywały się w naszym gimnazjum  DNI MATEMATYKI. Jest to cykliczne wydarzenie w naszej szkole, którego celem jest promocja matematyki.

 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie

 

31 marca 2017 r. odbędzie się w całej Polsce strajk pracowników oświaty. Nasza szkoła również bierze udział w akcji protestacyjnej.

W tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na XXI edycję Konkursu Plastycznego „Świebodzin w oczach dziecka", organizowanego przez Muzeum Regionalne we współpracy z PSP Nr 7 w Świebodzinie, wpłynęło 279 prac z dwunastu placówek oświatowych i wychowawczych z terenu powiatu świebodzińskiego.